RILINE, s. r. o.

Firma začala svoju činnosť v roku 1991 so zameraním na servis cestných komunikácií. Odvtedy sa úspešne venujeme opravám, rekonštrukcii, ako aj výstavbe cestných komunikácií so živičným krytom, ale aj rekonštrukcii a výstavbe komunikácií a námestí.

RILINE, s. r. o.

riline - cestné komunikácie, betonárka - betón, zámková dlažba, Ružomberok

Firma začala svoju činnosť v roku 1991 so zameraním na servis cestných komunikácií. Odvtedy sa úspešne venujeme opravám, rekonštrukcii, ako aj výstavbe cestných komunikácií so živičným krytom, ale aj rekonštrukcii a výstavbe komunikácií a námestí.

Adresa: Štiavnická cesta 5140, 034 01 Ružomberok
Telefón:044/4353 528
Kontaktná osoba:Branislav Richtárik
E-mail:riline@riline.sk

- Oprava a údržba komunikácií.
- Rekonštrukcia komunikácií.
- Výstavba komunikácií.
- Oprava komunikácií po výstavbe kanalizácií, plynofikácie, telekomunikácií a vodovodov.
- Výstavba chodníkov, parkovísk a plôch zo zámkovej dlažby.
- Kladenie zámkovej dlažby.
- Výroba a dovoz betónu.
- Zemné práce.
- Búracie práce na komunikáciách.
- Nákladná doprava stavebných materiálov.
- Predaj recyklovanej živičnej zmesi.
- Predaj zámkovej dlažby a obrubníkov.

Vyrábame transportbetón v súlade z STN EN 206-1 , na betonárni SB-20 s maximálnou hodinovou kapacitou 17,5 m3.Betonáreň má certifikovanú výrobu v triedach C 8/10 až 30/37.
na výrobu transportbetónu z riečneho kameniva .Ako betón predpísaného zloženia vyrábame transportbetón s použitím dolomitického kameniva a jemnozrnné betóny. Dopravu zabezpečujeme Autodomiešavačami z obsahom max 5 m3, transportbetónu k dodávaniu zabezpečíme podľa požiadavky čerpanie transportbetónu. Máme bohaté skúsenosti výrobou cestných betónov ,priemyselných podláh z použitím rozptýlenej výstuže, PET vlákien a výrobu ekostyrénbetónu

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.