Úvod > Ponuka práce > Ekonomika, financie, účtovníctvo > Vedúci ekonomiky a účtovania (Ref. č.: 1)

Vedúci ekonomiky a účtovania (Ref. č.: 1)

Pracovná oblasť:
Ekonomika, financie, účtovníctvo
V meste:
Ružomberok
Možný termín nástupu:
dohodou
Ponúkaný druh pracovného pomeru:
Hlavný
Ponúkame:
- kvalitné stravovanie zamestnancov a k tomuto účelu je poskytnutý príspevok na stravovanie

- príspevok na sociálnu výpomoc – poskytujú sa pri ťažkých životných situáciách zamestnancov (živelné pohromy, choroba, úmrtie v rodine a pod,) Poskytujú sa peňažnou ale i nepeňažnou formou.

- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS).
Náplň práce:
Ponúkaný plat:
podľa platnej kolektívnej zmluvy
Vhodná pre absolventa:
Áno
Podmienky výberového konania:
Žiadosť o účasť na výberovom konaní, motivačný list, štruktúrovaný životopis, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, overenú kópiu diplomu, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a štruktúrovanom životopise a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony zašlite na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, Oddelenie ľudských zdrojov, ul. Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok najneskôr do 12. januára 2018 v obálke s označením „výberové konanie – vedúci oddelenia ekonomiky a účtovania - neotvárať“.

Prvé kolo výberového konania bude ukončené vyhodnotením doručených žiadostí. Termín uskutočnenia druhého kola výberového konania bude určený dodatočne a písomne oznámený všetkým uchádzačom, ktorí splnia podmienky účasti na výberovom konaní v súlade so zákonom 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Výberové konanie sa uskutoční pohovorom.Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výberové konanie sa bude riadiť podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
O spoločnosti:
Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN v Ružomberku
Kontakt:
Viac informácií
Dátum pridania:
30.12.2017
Počet videní:
571