Úvod > Festivaly > Životné jubileum Vdp. Vincenta Dorníka

Životné jubileum Vdp. Vincenta Dorníka

Dalšie akcie v kategórií

Životné jubileum Vdp. Vincenta Dorníka-graphic
Dátum:
7.5.2019 - 31.5.2020
Čas konania:
24:00
Názov:
Životné jubileum Vdp. Vincenta Dorníka
Miesto:
Lisková
Usporiadateľ
Popis akcie:
Koncom apríla tohto roku sa okrúhleho životného jubilea 90. rokov dožil náš čestný občan Vdp. Vincent Dorník. Na jeho počesť sa 3. mája v kostole Premenenia Pána v Liskovej konala slávnostná svätá omša. Zúčastnili sa na nej farníci z obce, terajší kňaz Mgr. Michal Hunčaga a zástupcovia obce na čele so starostom obce Ing. Jozefom Murinom.

Dôstojný pán Vincent Dorník pôsobil ako správca farnosti v Liskovej v rokoch 1986 až 1997. Pod jeho vedením s prispením niektorých farníkov sa realizovali viaceré práce v kostole, na fare a v cirkevnej škole. Bola urobená oprava omietky kostolnej veže, v kostole zapojené plynové kúrenie, vymaľovanie interiéru, ozvučenie, oprava organu a medeným plechom pokryté lode kostola. Opravila sa fasáda a zrealizovala plynofikácia farskej budovy. V rámci reštitúcie bola cirkvi vrátená budova bývalej Rímskokatolíckej ľudovej školy.

Spolupodieľal sa na oživení duchovného života, s jeho prispením začal svoju činnosť mládežnícky spevokol a spevokol dospelých. Staral sa o duchovnú útechu svojich veriacich, v ťažkých a zložitých životných situáciách bol ochotný pomôcť, poradiť a povzbudiť tých, čo to potrebovali. Svojimi skutkami, skúsenosťami a modlitbami častokrát vyriešil nejeden problém a uzdravil nejednu ubolenú dušu.

Do ďalšieho života mu želáme veľa zdravia, hojného Božieho požehnania, nech Pán Boh aj naďalej žehná každý jeho krok.
Ing. Jozef Murina, starosta obce