Úvod > Festivaly > Rekonštrukcia asfaltového ihriska

Rekonštrukcia asfaltového ihriska

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
7.1. - 31.12.2019
Čas konania:
24:00
Názov:
Rekonštrukcia asfaltového ihriska
Miesto:
Areál ZŠ s MŠ
Usporiadateľ
Popis akcie:
V mesiacoch november a december 2018 sme v areáli základnej školy zrealizovali rekonštrukciu asfaltového ihriska. To staré už pre nerovný, poškodený asfaltový povrch a pre prehnité, poškodené a neúplné drevené mantinely už nemohlo slúžiť svojmu doterajšiemu účelu. Jeho obnova bola nutná a veľmi potrebná. Rekonštrukcia spočívala vo výmene podložia s odvodnením, osadením betónových obrubníkov, zabudovanie kari rohoží, zabetónovaním plochy a následným zapílením a vytmelením dilatačných rýh proti popraskaniu. Predmetom rekonštrukcie bola aj výmena oceľovej konštrukcie a osadenie plastových mantinelov. V prvom polroku 2019 bude ešte urobené prebrúsenie povrchu betónovej plochy.
Zrealizovaním horeuvedených prác sme vybudovali viacúčelové ihrisko, na ktorom sa v budúcnosti zorganizuje nejedno športové podujatie. Demontáž pôvodných drevených mantinelov urobili pracovníci obce. Ďalšie odborné práce realizovala stavebná firma P. S. INVEST s. r. o., Hrabovská cesta 1669/20, Ružomberok. Obec Lisková sa podieľala na financovaní betónovej plochy v celkovej hodnote 32.415,60 € a Základná škola s materskou školou Lisková na financovaní mantinelov v sume 15.267,60 €.
Pevne verím, že počasie v najbližších dňoch bude priaznivé a naši dobrovoľní hasiči, tak ako po minulé roky vytvoria na vynovenom ihrisku kvalitnú ľadovú plochu, ktorá bude slúžiť pre ďalšie športové vyžitie našich spoluobčanov.

Ing. Jozef Murina, starosta obce