Úvod > Festivaly > Oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania

Oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania

Dalšie akcie v kategórií

Oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania-graphic
Dátum:
28.8. - 31.12.2019
Čas konania:
10:00
Názov:
Oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania
Miesto:
Pomník padlých pred MŠ.
Usporiadateľ
Popis akcie:

V stredu 28. augusta sme si aj v našej obci pietnym aktom položenia venca k Pomníku padlých pred materskou školou pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania, významnej udalosti v dejinách slovenského národa. Príhovor k udalostiam mal starosta obce Ing. Jozef Murina: „Slovenské národné povstanie je jedným z najvýznamnejších udalostí v dejinách slovenského národa. V týchto dňoch si pripomíname jeho 75. výročie. Pred trištvrte storočím zaznela zo slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici veta: „ Začnite s vysťahovaním“. Toto heslo odštartovalo celonárodný odboj proti nacistickým vojskám a okupantom našej krajiny. Naši starí rodičia a prastarí rodičia začali boj za slobodu, túžili pre nás zachovať našu vlasť, náš národ, našu kultúru, vieru a hlavne mier. Aj občania našej obce sa počas tohto obdobia aktívne zapojili do celospoločenského diania. Ešte pred vyhlásením povstania v Banskej Bystrici bol 28. augusta v Liskovej vytvorený revolučný národný výbor. Boli v ňom zástupcovia komunistického a nekomunistického odboja. Predsedom sa stal učiteľ Ľudovít Šolc. Po vyhlásení povstania narukovalo z Liskovej 135 mužov, z ktorých 106 bojovalo so zbraňou v ruke na strane povstania. Väčšina z nich bola začlenená do 6. taktickej skupiny 1. československej armády umiestnenej v Revúckej doline. Obyvateľ Štefan Demko bol členom partizánskej skupiny pod vedením nadporučíka Veličku, ktorá bola koncom júla 1944 vysadená pri Liptovskej Osade. Po potlačení povstania nemecké vojská vysielali hliadky do okolitých hôr, hľadali partizánov a vypaľovali chaty. Takto bola zničená poľovnícka chata pod predným Chočom a turistická Hviezdoslavova chata. Z Liskovej sa povstania zúčastnili občania ako: MUDr. Vavro Šrobár, generál in memoriam Jaroslav Šolc, Štefan Demko, Vladimír Švárny, Marcel Dvorský, Jozef Čapčík, Bernát Šeffer, Štefan Dvorský Slimák, Štefan Pudiš, Ján Saro, Jozef Hančík a ďalší.Slovenským národným povstaním sme sa ako krajina prihlásili k civilizovanej a kultúrnej Európe, ktorá odmietla a porazila ideológie zla. Povstanie bolo prelomovou udalosťou v našich dejinách, ktorá spojila príbehy nesmiernej odvahy, ochoty znášať útrapy vojny a odhodlanie bojovať za správnu vec. V dnešnej dobe si ani nevieme predstaviť tie hrôzy, ktorými museli prejsť naši starí rodičia a prarodičia, svojimi postojmi a činmi dokázali, ako milovali svoju vlasť a rodnú obec. Položili svoje životy, aby sme my mohli žiť v mieri a slobode. Majme v úcte tých, čo vojnu prežili a na tých, čo vo vojne zahynuli nezabúdajme.“ Edita Forgáčová