Úvod > Firmy > Súkromná základná umelecká škola a divadlo ALKANA Ružomberok

O nás

ČO PONÚKA SZUŠ ALKANA RUŽOMBEROK PRE VAŠE DIEŤA?

 • Predovšetkým jeho všestranný umelecký rozvoj - naučí sa spievať, tancovať viaceré tanečné štýly, smelo a odvážne vystupovať a hrať divadlo
 • Radosť a zážitok z vystúpení na veľkom javisku v autorských muzikáloch Alkany, galaprogramoch, veľkých muzikálových showprogramoch a rozprávkovo - hudobno - tanečných show
 • Účinkovanie aj na iných podujatiach (Ružomberský jarmok, Ružomberské Vianoce, rôzne podujatia inštitúcií, miest a obcí)
 • Účasť na rôznych súťažiach (žiaci Alkany už dosiahli viaceré medzinárodné úspechy)
   

ČÍM JE SZUŠ ALKANA RUŽOMBEROK VÝNIMOČNÁ?

 • Vytvára pre žiakov profesionálne podmienky (divadelná scéna, rozmanité kostýmy, kvalitné ozvučenie a osvetlenie predstavení...)
 • Žiaci SZUŠ Alkana odohrajú počas jedného školského roka viaceré veľké predstavenia (plus ich reprízy) - muzikály, galaprogramy, muzikálové showprogramy a rozprávkovo - hudobno - tanečné show
 • Ako jediná ZUŠ v regióne ponúka výučbu stepu
 • Organizuje zaujímavé akcie pre žiakov i rodičov (Mikuláš v Alkane, Karneval v Alkane, Interné koncerty, Noc v Alkane, zájazdy do Bratislavy...)
 • Prípravuje žiakov na štúdium na konzervatóriách 
 • Po ukončení ZUŠ ponúka žiakom možnosť pokračovať v štúdiu na muzikálovom konzervatóriu Alkana v Bratislave
Dátum zverejnenia: 16.5.2019