Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Ružomberok27.2.2018

Dovidenia tam hore

Kino Kultúra, A. Bernoláka 1, Ružomberok

Poručík Henri d’Aulnay-Pradelle je napriek tomu ochotný kvôli uznaniu a povýšeniu ísť aj cez mŕtvoly a posiela svoju ...

Komunikácia so zahraničnými obchodnými partnermi

Dixon resort, Banská Bystrica

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP ...